BESTUUR                         

Functie

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mail adres

Voorzitter               2e Penningmeester D. Nieuwenhuis Abdij 15 9675 RC Winschoten 0597-420060 derknieuwenhuis@kpnmail.nl
Secretaris               T. Louis Kanaaldijk W.Z. 5 9695 VA Bellingwolde 0597-531563 teijelouis@hetnet.nl
Penningmeester P/V. D.Nieuwenhuis Abdij 15 9675 RC Bellingwolde 0597-420060 derknieuwenhuis@kpnmail.nl
Ledenadm. T. Louis Kanaaldijk W.Z. 5 9695 VA Bellingwolde 0597-531563 teijelouis@hetnet.nl
2e Secretaris         Vis en Waterbeheer T. Lantinga Kanaaldijk OZ 9 9695 VB Bellingwolde 0597-531213 ollywaterval@home.nl
Bestuurslid S. Katuin Hoofdweg 107 9695 AD Bellingwolde 0597-531913 skatuin@hetnet.nl