VISSEN IN EN ROND PARC EMSLANDERMEER

De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe heeft met het Parc Emslandermeer de volgende afspraken gemaakt over de sportvisserij in en rond het Parc Emslandermeer in Vlagtwedde.

Met ingang van 2009 is de watergang vanaf het Ruiten Aa-kanaal tot aan de haven van het park te bevissen met de VISpas 2009. Dit betreft een lengte van circa 2,5 km. Let op: dit betreft de buitenzijde van de watergang wat met GEEL is gemerkt

vissen in de watergang vanaf het terrein van het park is niet toegestaan met de VISpas! Vissen in de haven ( ROOD) zelf is niet toegestaan.

Sportvisserij in de op het terrein van Parc Emslandermeer gelegen plassen, de haven, alsmede de binnenzijde van de watergang, gelegen rondom het park, is uitsluitend voorbehouden aan gasten van het Parc Emslandermeer. Deze gasten wordt door Parc Emslandermeer een schriftelijke toestemming verstrekt ten behoeve van de sportvisserij aldaar onder voorwaarden zoals die zijn vastgesteld tussen de federatie en het Parc.

De volgende voorwaarden zijn van kracht voor zowel de wateren op het terrein (schriftelijke toestemming) als de gracht (VISpas):

Het is verboden:

1. wedstrijden te organiseren of er aan deel te nemen waarbij de vis wordt gedood en meegenomen ter bepaling van de uitslag;

2. nachtvisserij uit te oefenen (tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst);

Aanvullende voorwaarde:

1. gevangen vissen moeten in het zelfde water worden teruggezet.

Voor het overige zijn de voorwaarden van kracht zoals die staan opgesomd in de Lijst van Viswateren 2007-2009. Zowel op als rond het Parc wordt toezicht gehouden op naleving van de voorwaarden door buitengewone opsporingsambtenaren van de federatie.